Program FOTO SENDER - zdjęcia cyfrowe

W celu przesłania zdjęć cyfrowych do naszego laboratorium należy pobrać i zainstalować odpowiednią dla Państwa systemu operacyjnego wersję darmowego programu FotoSender.

1.  Logowanie

Aby wysłać zlecenie do laboratorium Diprint, konieczne jest założenie konta w naszym systemie. To niezbędne do weryfikacji Twojej osoby i daje pewność, że nikt nieupoważniony nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia w Twoim imieniu.
Image

Jeśli nie posiadasz konta, a chcesz wysłać zlecenie, uruchom program jako „Nowy użytkownik". Na dlaszym etapie przygotowania zlecenia, przed wysłaniem zdjęć, program poprosi Cię o wprowadzenie danych adresowych oraz nadanie loginu i hasła w celu utworzenia nowego użytkownika. Na wprowadzony adres e-mail otrzymasz informację o przyjęciu zgłoszenia. Aby zakończyć proces rejestracji naciśnij znajdujący się w tej wiadomości link potwierdzający poprawność podanego adresu poczty elektronicznej. Przy następnym uruchomieniu programu FotoSender wprowadź swój login i hasło.

Jeśli zapomnisz danych swojego konta naciśnij link "Zapomniałem hasła" i podaj adres e-mail, którego użyłeś przy rejestracji. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość zwrotną z danymi konta.

Pole „Kod promocji" służy do wprowadzenia specjalnych haseł umożliwiających dostęp do promocyjnych cenników. Pole to pozostawiaj puste, chyba że firma Diprint przydzieli Ci specjalny, osobisty cennik albo chcesz skorzystać opcji wywoływania zdjęć bez korekcji.

2. Interface i funkcje

Ekran aplikacji składa się z trzech części: drzewa katalogów, podglądu miniaturek i podglądu zdjęcia/zlecenia z narzędziami edycyjnymi i umożliwiającymi dodawanie zdjęć do zlecenia.

Image

Drzewo katalogów umożliwia przeszukiwanie zawartości komputera w celu odnalezienia zdjęć do wysłania. Aby dodać zdjęcie do zlecenia po jego zlokalizowaniu w drzewie katalogów możemy:

 • kliknąć na nie dwukrotnie lewym klawiszem myszki,
 • kliknąć na nie raz prawym klawiszem myszki,
 • użyć klawisza dodaj zdjęcie znajdującego się przy miniaturkach zdjęć,
 • zaznaczyć je lewym klawiszem a następnie korzystając z pól w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji wybrać odpowiedni format zdjęcia i ilość odbitek.
FotoSender umożliwia ponadto dokonanie szeregu zmian ułatwiających pracę w programie oraz edycję zdjęć i konfigurację zamówienia.
Dostępne funkcje:
 • ukrycie/przywołanie drzewa katalogów
 • zaznaczenie wszystkich zdjęć w katalogu
 • odznaczenie zaznaczonych zdjęć
 • domyślny format, dodanie zaznaczonych zdjęć do zlecenia w wybranym formacie (po jednej odbitce
 • podgląd zlecenia
 • powiększenie zdjęcia
 • obrót o 90o w lewo
 • obrót o 90o w prawo
 • powiększenie obrazu
 • pomniejszenie obrazu
 • oryginalny rozmiar zdjęcia
 • dopasowanie do rozmiarów okna podglądu
 • kadrowanie
 • edycja zdjęcia (nasycenie barw, jasność, kontrast, usuwanie efektu czerwonych oczu, cofnięcie zmian)
 • kadrowanie
 • przyciski formatów dodające zaznaczone zdjęcie do zlecenia
 • okna do wprowadzania ilości odbitek dla danego formatu
 • podsumowanie zlecenia (rozmiar przesyłanych plików, ilość odbitek, kwota do zapłaty)
 

3.  Podsumowanie zlecenia

Po zakończeniu wyboru zdjęć naciśnij przycisk „Wyślij zamówienie". Na ekranie pojawi się podsumowanie zlecenia. Dla każdego zdjęcia możesz wybrać rodzaj papieru na jakim mają być wykonane odbitki, sposób kadrowania zdjęcia oraz ewentualne efekt zdjęcia: czarno-białe lub sepia. W tym miejscu możesz również dokonać modyfikacji ilości odbitek. Jeśli chcesz zastosować zmiany dla wszystkich zdjęć w zleceniu, wykorzystaj pola u dołu ekranu. Jeżeli wszystko zostało ustawione poprawnie, naciśnij przycisk „Dalej”. W każdej chwili możesz wrócić do poprzedniego ekranu wciskając „Powrót".
 

4.  Dane personalne

Aby zlecenie zostało zaakceptowane musisz wypełnić wszystkie pola. Jeśli zalogowałeś się do serwisu używając swojego loginu i hasła twoje dane zostaną pobrane automatycznie. W przeciwnym wypadku należy uzupełnić je ręcznie definiując swój login i hasło, których będziesz mógł używać przy następnym uruchomieniu programu. W tym oknie masz także możliwość wyboru sposobu płatności i dostarczenia zdjęć oraz przekazania dodatkowych informacji o zamówieniu w znajdującym się obok polu „Uwagi”. Wszystkie dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji transakcji i działania systemu, nie są więc udostępniane osobom trzecim. Wciśnięcie przycisku „Wyślij zdjęcia" rozpoczyna operację przesyłania plików.
 

5.  Realizacja zlecenia

Po zakończeniu przesyłania plików otrzymają Państwo informację o numerze zlecenia. Pozostałe informacje dotyczące statusu realizacji zlecenia oraz danych do przelewu zostaną przesłane na podany adres e-mail.
Korzystanie z programu Fotosender i usług laboratorium oznacza zaznajomienie się z zasadami przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO) oraz akceptację postanowień regulaminu.
 
Postanowanienia ogólne:

 1. Podmiotem świadczącym usługę polegającą na wywoływaniu odbitek zdjęć przesyłanych przez klienta za pośrednictwem programu FotoSender jest Foto Bravo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Racławickiej 2/9 80-406 Gdańsk, o numerze NIP: 952-18-61-212
 2. Rejestracja lub zalogowanie się klienta w programie FotoSender jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na wykorzystanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją zlecenia i działaniem serwisu.
 3. Zamówione odbitki są dostarczane jedynie na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
 4. W przypadku większych zamówień ich realizacja i wysyłka może przebiegać partami.
 5. Cena odbitek oraz koszty dostawy określone są w cenniku podanym na stronie internetowej serwisu. Jednakże zarówno cena, jak i koszty dostawy mogą zostać ustalone z klientem indywidualnie za pośrednictwem programu FotoSender.
 6. Przesłanie plików do laboratorium jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Okoliczność ta wynika z treści art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W sytuacji gdy klient pragnie dokonać zmian w złożonym zamówieniu, o swym życzeniu informuje laboratorium FOTO BRAVO, które decyduje czy istnieje możliwość realizacji zmodyfikowanego zamówienia, czy też, ze względu na stan zaawansowania prac, realizacji podlega pierwotnie złożone zamówienie.
 9. FOTO BRAVO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie naruszenie praw autorskich osób trzecich poprzez wykonanie zlecenia, przyjmując, że klient jest właścicielem wszelkich praw autorskich do przesłanych plików. Klient przy składaniu zamówienia informuje laboratorium FOTO BRAVO o swych prawach autorskich odnośnie przesyłanych plików.
 10. Wszystkie zlecenia są wykonywane i nadawane w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, biorąc pod uwagę dni robocze, od momentu dostarczenia plików do laboratorium oraz opłacenia zlecenia w przypadku wyboru formy rozliczenia jako przedpłaty na konto bankowe laboratorium FOTO BRAVO. Do czasu realizacji należy doliczyć okres dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 11. Reklamowane odbitki należy przesłać na adres laboratorium FOTO BRAVO wraz z numerem reklamowanego zlecenia oraz numerem swojego konta. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki pokrywa FOTO BRAVO.
 12. Klient przy składaniu zamówienia może zastrzec, by nie dokonywać korekcji barw, co należy zasygnalizować, wpisując przy logowaniu do programu FotoSender kod promocji: bez korekcji.

Przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z RODO):


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Foto Bravo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Racławickiej 2/9 80-406 Gdańsk, o numerze NIP: 952-18-61-212. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr. 697550741 lub mailowo pod adresem: cf@fotobravo.pl lub etc@fotobravo.pl
 2. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celach: założenia przez Państwa konta oraz zarządzania nim, umożliwienia Państwu złożenia zamówienia na odbitki fotograficzne oraz dokonania płatności, wykonywania dla Państwa zamówienia oraz jego obsługi, realizacji wysyłki w wybrany przez Państwa sposób oraz jej obsługi, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zapytań, kontaktu w celu satysfakcjonującej Państwa realizacji zamówienia, przechowywania w celach statystycznych.
 3. Nie są one udostępniane innym odbiorcom, prócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one również wykorzystywane do profilowania (polegające na wykorzystywaniu danych do oceny Państwa czynników osobowych, sytuacji majątkowej, stanu zdrowia, preferencji, zainteresowań, zachowania czy też lokalizacji) ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o ww. profilowanie.
 4. Następujące dane są niezbędne do poprawnego wykonania zleconych usług: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, nr telefonu; nazwa firmy i nr NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT); wybrane przez Państwa pliki cyfrowe;
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie możliwe jest złożenie zamówienia i wykonanie zlecenia. Dane będą rzechowywane tak długo, jak będą sobie tego Państwo życzyli, utrzymując swoje konto na naszym serwerze. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dostępu, sprostowania, zaktualizowania lub ograniczenia przetwarzania danych.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.