Wywoływanie filmów

Wywołanie Negatywu C-41 10,00 zł
Wywołanie Negatywu + index C-41 12,00 zł
INDEX PRINT 10x15 3,00 zł
INDEX PRINT 10x15 (Film pocięty)  3,50 zł
INDEX PRINT 13x18  4,00 zł
INDEX PRINT 13x18 (Film pocięty)  4,50 zł
INDEX PRINT 15x20 5,00 zł
INDEX PRINT 15x20 (Film pocięty)  6,00 zł
INDEX PRINT 20x30 9,90 zł
INDEX PRINT 20x30 (Film pocięty)  11,90 zł
Skanowanie negatywu i nagranie na CD przy wykonaniu kompletu odbitek 8,00 zł

Skanowanie slajdów

STANDARD

Skanowanie 1-9szt 1,50 zł
Skanowanie 10-29szt 1,30 zł
Skanowanie 30-99szt 1,10 zł
Skanowanie 100-240szt 1,00 zł

ULTRA

Skanowanie 1-9szt 2,00 zł
Skanowanie 10-29szt 1,70 zł
Skanowanie 30-99szt 1,50 zł
Skanowanie 100-240szt 1,40 zł

Skanowanie negatywów

STANDARD 1312x1968 pikseli

Cały negatyw (1-3szt.) 11,00 zł
Cały negatyw (4-9szt.) 8,00 zł
Cały negatyw (10-49szt.) 7,00 zł
Cały negatyw (od 50 szt.) 6,00 zł
Cięty negatyw (1-3szt) 17,00 zł
Cięty negatyw (4-9szt) 12,00 zł
Cięty negatyw (10-49szt) 11,00 zł
Cięty negatyw (od 50szt) 9,00 zł

ULTRA 2624x3936 pikseli  1) 2)

Cały negatyw 18,00 zł
Cięty negatyw 21,00 zł

TIFF 1) 2)

Cały negatyw 25,00 zł.
Cięty negatyw 30,00 zł
Nagranie na nośnik 10,00 zł
  1. dodatkowa opłata  za nagranie na nośnik
  2. przy większej liczbie negatywów RABATY cenowe